Обучението по информационни технологии в област Сливен http://it-sliven.dir.bg Сайт за обучението и преподавателите по информационни технологии в област Сливен Учебни програми по информационни технологии http://it-sliven.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=143519&df=513978&dflid=3 Учебните програми по информационни технологии  можете да разгледате тук: I клас &n... Нормативни актове в системата на народната просвета 143519 Mon, 3 Sep 2007 22:48:00 +0300 Етичен кодекс на работещите с деца http://it-sliven.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=143524&df=513978&dflid=3   Въведение: Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в... Нормативни актове в системата на народната просвета 143524 Sun, 2 Sep 2007 23:16:00 +0300 Решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища http://it-sliven.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=143525&df=513978&dflid=3 (Обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.)   Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Ко... Нормативни актове в системата на народната просвета 143525 Sun, 3 Jun 2007 23:19:00 +0300 Наредба № 5 от 29 декември 1996 г. за повишаване квалификацията на педагогическите кадри http://it-sliven.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=143522&df=513978&dflid=3 ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВ... Нормативни актове в системата на народната просвета 143522 Wed, 3 Sep 0200 22:54:00 +0300 Наредба № 2 ОТ 18 май 2000 г. за учебното съдържание http://it-sliven.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=143520&df=513978&dflid=3 НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ... Нормативни актове в системата на народната просвета 143520 Tue, 2 Sep 0200 22:49:00 +0300