Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНовини / Образование

09 Май 07, 13:36
Карта за оценка на учителския труд

Проект на "Карта за оценка"

Базисни показатели при формиране на основната работна заплата:

- Образователен ценз
- Квалификационно равнище
- Стаж по специалността

Показатели за диференцирано заплащане:

- Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес - 14 точки
- Използване на интерактивни методи, иновации и информационни и комуникационни технологии - 10 точки
- Работа в екип - комуникация с педагогически съветник, училищния психолог - 10 точки
- Работа с деца и ученици, застрашени от отпадане, в риск, в мултикултурна среда, със специални образователни потребности - 10 точки
- Работа с ученици за участие и заемане на призови места в конкурси и олимпиади - 10 точки
- Работа с родители и училищно настоятелство - 6 точки
- Работа с ученици в извънкласна и извънучилищна дейност - 8 точки
- Подпомагане на новопостъпили учители - 8 точки
- Разработване и реализиране на проекти - 6 точки
- Получени професионални отличия и награди през оценявания период - 8 точки
- Показатели, избрани от детската градина/ училището - 10 точки
Максимален брой точки - 100

Всеки показател се оценява на три равнища:
1. Не се отнася: 0 точки
2. Добро: 50% от максималния брой точки
3. Оптимално: 100% от максималния брой точки


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2648