Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНовини / Образование

25 Март 10, 19:13 / Автор: Ивайло Иванов
VI национална работна среща
Уважаеми колеги,
Катедра Информационни технологии към Факултета математика и информатика
при СУ „Св. Кл. Охридски”, съвместно с Министерството на образованието и науката,
организират VІ-та национална работна среща
"Информационни и комуникационни технологии
в началното училище"
на 7, 8 и 9 май 2010 годинав град Плевен, хотел Балкан
 
Предварителна програма
 
07.05.2010, петък, 17.00 - 19.00 часа
¨       Регистрация на участниците и настаняване[1] (10.00 – 17:00 часа)
¨       Обучението по ИКТ в началния курс: състояние и обхват.
¨       Обучението по ИКТ в Македония
 
08.05.2010, събота, 09.00 - 19.00 часа
¨       ИКТ в помощ на децата със специални образователни потребности
¨       ИКТ в детската градина
¨       Учители в действие доклади на учители по секции
 
09.05.2010, неделя, 09.30 - 13.00 часа
¨       Образователен софтуер за деца (представяне на фирми, разработващи образователен софтуер)
 
На срещата се поканват да присъстват директори и преподаватели от училища, които провеждат или имат намерение да започнат обучение по ИКТ в началния курс.
 
 
Заявки за участие с доклад се приемат до 07 април 2010 с изпращане на доклада по електронна поща на адрес seminar@mail.bg
 
Заявки за участие като слушател се приемат след 1 април до25април 2010 с попълване на формуляр в интернет на адрес  http://registrirane.com
 
За справки:
Ивайло Иванов, тел: 0888 237 688, e-mail: iivanov@fmi.uni-sofia.bg


[1] Настаняването е организирано в хотел Балкан на преференциална цена от 100 лева за 2 дена пълен пансион. 

Изисквания към оформянето на докладите,
които ще се представят за докладване в секцията „Учители в действие”
в рамките на 6-тата Национална работна среща
„Информационни и комуникационни технологии
в началното училище”
7-9 май 2010 година, Плевен
 
Докладите трябва да бъдат написани на български език в текстообработващата система Microsoft Word и запазени във формат .doc (Word Document).
 
Формат на страницата: А4, отстъпи: отгоре 3 см, отдолу 2 см, отляво: 3 см, отдясно: 2 см.
Заглавие: шрифт: Arial, размер: 16 пункта, стил: получер, подравняване: центрирано, отстъп след: 18 пункта
Автор: шрифт: Times New Roman, размер: 14 пункта, стил: нормален, подравняване: центрирано, отстъп след: 12 пункта
Основен текст: шрифт: Times New Roman, размер: 12 пункта, стил: нормален, подравняване: двустранно, отстъп на първи ред: 1,5 см, междуредие: 1,5 реда
Илюстрации: изображенията трябва да бъдат вмъкнати в текста на съответните места и изпратени като самостоятелни файлове във формат JPG или BMP.
Източници: номериран списък, съдържащ имената на автора/и, заглавието на цитирания материал, година на издаване, като на съответните места в текста се посочва номера в счупени скоби (Пример: [2])
 
Резюме на доклада в рамките на 2 страниици, отговарящо на изискванията за оформление на доклада.
 
Доклади, които не отговарят на посочените изисквания за оформление няма да бъдат разглеждани за допускане. Няма да бъдат връщани рецензии за одобрение или не на подаден доклад.
За всички допуснати доклади ще бъдат отпечатани резюметата в сборник на семинара, към който ще има диск с целите доклади.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1278