Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНормативни актове / Нормативни актове в системата на народната просвета

03 Юни 07, 23:19
Решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища

(Обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.)

 

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 69, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

 

Р Е Ш И:

Приема Националната стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища със следните допълнения:

1. В т. 1 "Специфични цели са": след думите "Включване на информационни и комуникационни технологии в учебните програми" се поставя точка.

2. След тези думи се създават две нови специфични цели:

- "реализиране на единна програма за преквалификация на учителите, осигуряваща умения за прилагане на информационно-комуникационни методи на обучение";

- "дефиниране на процес за създаване и валидиране на електронно учебно съдържание и изграждане на Национален образователен портал".

3. В т. 7 след заглавието "Управление" се създава ново изречение: "Управлението на проекта се осъществява от междуведомствена комисия, включваща представители на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на образованието и науката."

 

Решението е прието от XXXIX Народно събрание на 1 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 

Председател на Народното събраниe: Борислав Великов


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1407