Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиНормативни актове / Нормативни актове в системата на народната просвета

02 Септември 00, 22:49
Наредба № 2 ОТ 18 май 2000 г. за учебното съдържание

НАРЕДБА № 2 ОТ 18 МАЙ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май
2004г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.
Раздел I.

Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят равнищата на общообразователна подготовка на учениците в края на етап и степен на образование.
Чл. 2. Учебното съдържание на общообразователната подготовка включва
постижимите знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

 

 


Информационни  технологии (ИТ)
Степен на образование: основна
Етап: начален
(нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


НАРЕДБА № 6
от 28 май 2001 г.
за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
(Обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2001 г., бр. 1 от 2004 г., бр. 80 от 14.09.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 30/2006 г.)


Чл. 2. (1) Общообразователният минимум като основа на общообразователната подготовка съдържа учебните предмети, групирани в културно-образователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, и е задължителен за всички училища.
(2) Общообразователният минимум по ал. 1 се достига в резултат на обучението по учебни предмети и учебно съдържание на първо равнище съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание.

Задължителноизбираема подготовка
Чл. 6. (1) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка осигурява условия за надграждане на общообразователния минимум по чл. 2
(2) Учебното време за задължителноизбираемата подготовка може да се използва и за изучаване на:
1. чужд език в I клас;
2. майчин език;
3. (нова, доп. ДВ бр. 30/2006 г.) информационни технологии в начален етап на основната образователна степен.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1305