Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиСъстезания по ИТ / Указание за провеждане на национално състезание - 2010 г.

Указание за провеждане на национално състезание - 2010 г.
24.11.09 13:23

Автор:Ивайло Иванов

 Указание
за провеждане на 
Национално състезание 
по информационни технологии

за деца от 1-ви до 4-ти клас

http://www.it-kids.eu
 
Състезанието по ИТ за деца от 1-ви до 4-ти клас се провежда съгласно регламент, публикуван на уеб портала на състезанието http://www.it-kids.eu. Настоящето Указание е предназначено за учителите, които ще се ангажират с неговата подготовка на ниво училище. В него са даде инструкции за всеки един от етапите на провеждане на състезанието. За допълнителни въпроси може да изпратите електронно писмо на Ивайло Иванов iivanov@fmi.uni-sofia.bg.
Състезанието се провежда в няколко етапа.
Първи етап
Това е подготвителен етап, в който училищата взимат решение дали техни възпитаници ще участват в състезанието и кои учители ще бъдат координатори за училището. Координаторите ще имат задължението да проверяват регистрациите на учениците и при необходимост да внасят корекции в тях (Възможни грешки са изписани имена на латиница или непълни, невярно посочен клас, регистриране на фиктивен ученик за проба и други). За всяко училище се допускат до четирима координатори, като е възможно координаторът да бъде и само един учител.
Участието в състезанието за учебната 2009/2010 е срещу училищна такса в размер на 80,00 лева без ДДС (96,00 лева с ДДС). Тази такса се заплаща от училището или училищното настоятелство по банков път на организаторите на състезанието ДЗЗД „Обучение”:
ОББ АД – клон Русе,
IBAN: BG97 UBBS 8002 1053 965 010,
BIC: UBBSBGSF,
титуляр: ДЗЗД Обучение,
основание: такса състезание.
След превеждането на таксата се попълва формуляр в портала на състезанието с данните на училището до 26 февруари 2010. Без предварителното попълване на този формуляр няма да е възможно учениците от училището да се регистрират за участие в състезанието, както и да се издаде фактура за направения превод. Желателно е преводите и попълването на формуляра да се направят преди 1 март 2010, за да няма разочаровани деца при опит за регистрация, като открият, че името на тяхното училище липсва в списъка с имена на училища.
Втори етап
Това е етапът, в който учениците се регистрират за участие в състезанието. Той се провежда от 4 до 21 март 2010. Регистрацията става на портала на състезанието, като се избери връзката Регистрация (ученици). Регистрацията преминава през няколко основни стъпки:
-          избор на област, в която е училището
-          избор на град от областта, където се намира училището
-          избор на училище от списък (този списък съдържа имената на училищата, които са заплатили таксата правоучастие и са попълнили формуляра на първия етап)
-          избор на клас от списък (първи, втори, трети, четвърти)
-          полета за попълване на трите имена на ученика
След преминаването на всички стъпки системата генерира уникален номер, с който ученикът участва в състезанието. С този номер той може да влиза в портала на състезанието и да проверява текущите съобщения, а в самия ден на състезанието той ще получи достъп до задачите.
Учениците от училища, които нямат платена такса за участие, могат да се регистрират индивидуално за участие в състезанието като изпратят SMS на мобилен номер, който ще бъде публикуван на сайта преди 1 март 2010 година. Цената на SMS-а е 2,40 лева с ДДС. След изпращане на SMS-а те ще получат номер, с който могат да влязат в портала и да попълнят своите данни. В деня на състезанието те участват с получения номер. За да гласуват трябва да изпратят нов SMS на стойност 2,40 лева, с който ще им се разреши да участват в гласуването. До 1 март 2010 на сайта на състезанието ще бъде публикувани отделни указания за индивидуалното участие.
На този етап, освен регистрацията на учениците, трябва да се направи инсталация и на допълненията, които са необходими за провеждане на състезанието. Това са два plug-in-а, които се инсталират на работните места, където ще се състезават учениците. Единият е за задачата, по която ще работят, а вторият – за изпращането на решението към сървъра. И двете допълнения са нови за състезанието през учебната 2009/2010 година, така че е необходимо те да бъдат инсталирани навсякъде. Важно е да се обърне внимание на учениците, които ще работят вкъщи, че е необходимо да си инсталират тези допълнения. Достъпът до допълненията става през частта Условия. Инсталацията на допълненията може да бъде направена и след този етап, но задължително преди следващия.
В този етап се определят и учителите-модератори за съответната област. Това са учители, които ще има задачата да координират на ниво област провеждането на състезанието, както и да подпомагат своите колеги при възникнали въпроси и проблеми. Те трябва да бъдат задължително координатори за дадено училище. Заявката за модератори става по електронна поща до Ивайло Иванов.
Трети етап
На този етап се прави проверка за коректност на данните на учениците. Той се провежда от 22 до 25 март 2010, като учителите-координатори правят справка за регистрацията на учениците и при необходимост нанасят корекции. Тези корекции могат да бъдат редакторски, както и да позволяват изтриването на даден ученик. На този етап няма възможност за регистрация на нови ученици.
Учителят-координатор влиза в портала на състезанието с потребителско име (електронния адрес) и паролата, която получава на електронния си адрес при регистрирането на училището на Първия етап.
Четвърти етап
Това е самото състезание. То се провежда на 27 март 2010 (събота) по следния часови график:
09:00 – 10:30 – 1 клас                     14:00 – 15:30 – 3 клас
11:00 – 12:30 – 2 клас                     16:00 – 17:30 – 4 клас
В посочения интервал ще бъдат публикувани задачите на съответните групи. Учениците ще имат достъп до тях като въведат своя номер. След влизане в системата, те ще трябва да попълнят в две полета една и съща парола, която ще им даде право да участват в гласуването на следващия етап. Тази парола ще може да бъде видима от учителите-координатори и при необходимост променена, ако детето я забрави.
След задаването на парола за гласуване се зарежда задачата за изпълнение. За всяка отделна група тя ще бъде различна. Желателно е работата по нея да приключи 10 минути преди края на времето за съответната състезателна група. След като детето е приключило работата по задачата, то трябва да избери два бутона: първият за запазване на картинката (този бутон изпраща във времената памет на компютъра това, което е създало на екрана), вторият за изпращане на картинката на сървъра (този бутон запазва съдържанието на паметта във файл локално на компютъра върху работния плот и го изпраща на сървъра). След избор на втория бутон на екрана ще се зареди картинката, която детето е изпратило на сървъра. То трябва да потвърди с бутон, че това е неговата картинка или да се върне към задачата, за да направи нова, ако не е доволно от резултата. По този начин искаме да минимизираме вероятността за загуба на картинки при изпращането им на сървъра. Ако след публикуването на всички картинки на 29 март 2010 година не се вижда в галериите дадена картинка, то тя трябва да бъде изпратена по електронната поща до obuchenie@mail.bg, за да бъде включена преди самото гласуване. Това трябва да стане до 5 април 2010 г.
Пети етап
Това е етапа за гласуване. Той се провежда от 7 до 16 април 2010. Всеки ученик, участвал в деня на състезанието, има право да гласува за 10 картинки от неговата състезателна група. Учениците, които участват индивидуално, трябва да изпратят SMS с номера си, за да получат достъп до гласуването.
По време на гласуването учениците могат да променят своя вот. За да гласува детето е необходимо след влизане в системата с потребителския номер,  да се въведе паролата, която в деня на състезанието е създадена. Ученикът няма да може да гласува, ако не въведе паролата си. При забравени пароли учениците трябва да се обръщат към учителите-координатори, които имат достъп до паролите на учениците от тяхното училище.
По този начин се определят първенците за наградите на участниците.
Отделно ще има друго класиране на жури от учителите, които ще бъдат избрани от учителите-координатори, регистрирани на портала. Журито ще се състои от 10 учителя, като всеки ще има право да гласува за 10 картинки във всяка категория.
Шести етап
Това е етапът на обявяване на победителите и награждаването. На 19 април 2010 в сайта на състезанието ще бъдат обявени първенците за наградите на участниците и наградите на журито. Учителите-координатори трябва да изпратят по електронната поща до obuchenie@mail.bg данни за изпращане на съответните награди. Наградите за състезанието през 2009/2010 година във всяка една състезателна група ще бъдат обявени допълнително.
Всички деца участници ще могат да разпечатат Свидетелства за участие в състезанието чрез неговия сайт, а първенците съответните Грамоти.
Наградите трябва да бъдат връчени до 30 април 2010 година в съответните училища.
При връчването на наградите трябва да се осигури заснемането с цифров фотоапарат и изпращане на снимките на obuchenie@mail.bg за публикуване в сайта на състезанието. Срокът за това е 5 май 2010. Резултатите от състезанието ще бъдат показани в рамките на 6-тата национална работна среща „Информационни и комуникационни технологии в българското училище”, която ще се проведе от 7 до 9 май 2010 година.
 
Успех на всички!
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
5874. car insurance prices
11.02.18
18:45
cheap auto insurance quotes online <a href="https://autoinsurancequotescomparison.us.com">auto insurance quote</a> auto insurance quotes comparison [url=https://autoinsurancequotescomparison.us.com]usaa auto insurance[/url]
5873. Jamesbok
10.02.18
21:57
cam live porn <a href="https://liveporncams.webcam">free live sex chats</a> live porn cams [url=https://liveporncams.webcam]cam girl porn[/url] buy essays <a href="https://goodcollegeessays.science">college essay</a> good college essays [url=https://goodcollegeessays.science]good college essays[/url] free adult webcam chat <a href="https://freeadultwebcamchat.science">free sex webcam chat</a> free sex webcam chat [url=https://freeadultwebcamchat.science]free sex webcam chat[/url] online payday loan instant approval <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">best payday loan online</a> online payday loan instant approval [url=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan]online payday loan lenders[/url] college essay prompts <a href="https://collegepaper.cricket">college essays</a> college paper [url=https://collegepaper.cricket]research paper[/url] writing an essay help <a href="https://researchwriting.webcam">research report</a> law assignment help [url=https://researchwriting.webcam]get motivated to do homework[/url] a payday loan <a href="https://apaydayloan.bid">a payday loan</a> a payday loan [url=https://apaydayloan.bid]payday loan[/url]
5872. allstate
10.02.18
07:34
auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> auto insurance quote [url=https://autoinsurancequote.us.com]auto insurance quote[/url]
5871. aarp car insurance
10.02.18
06:51
aig auto insurance <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">auto insurance quotes</a> progressive auto insurance login [url=https://autoinsurancequotes.us.org]best auto insurance for seniors[/url]
5870. allstate
08.02.18
13:36
cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheapest auto insurance</a> cheap auto insurance in texas [url=https://cheapautoinsurance.us.org]best car insurance company[/url]
5869. Jamesbok
08.02.18
11:10
do my maths homework for me <a href="https://collegeessayhelp.cricket">phd dissertation help</a> college essay help [url=https://collegeessayhelp.cricket]dissertation writing company[/url] buy an essay <a href="https://buyessayonline.stream">buy essays online</a> mymaths online homework [url=https://buyessayonline.stream]college application essay prompts[/url] good college essays <a href="https://goodcollegeessays.science">university of texas online homework</a> buy essays [url=https://goodcollegeessays.science]college essays[/url] online payday loans direct lenders <a href="https://shorttermloansdirectlenders.webcam">short term loans direct lenders</a> short term loans direct lenders [url=https://shorttermloansdirectlenders.webcam]online payday loans direct lenders[/url] direct lender payday loans <a href="https://paydayloandirectlender.webcam">online payday loan lender</a> direct lender payday loans [url=https://paydayloandirectlender.webcam]direct lender payday loans[/url] research essay <a href="https://researchessay.cricket">research papers</a> research essay [url=https://researchessay.cricket]research papers[/url] live porn cams <a href="https://liveporncams.webcam">live porn cams</a> live cams [url=https://liveporncams.webcam]live porn webcam[/url] chat with sluts <a href="https://freeadultwebcamchat.science">free adult cam to cam</a> free sex webcam chat [url=https://freeadultwebcamchat.science]free sex chats[/url] advance cash payday loan <a href="https://cashadvanceloan.science">cash advance loan</a> cash advance loan [url=https://cashadvanceloan.science]online payday advance loan[/url]
5868. costco car insurance
08.02.18
02:02
best auto insurance companies <a href="https://bestcarinsurance.us.com">best car insurance</a> best auto insurance companies [url=https://bestcarinsurance.us.com]best car insurance companies[/url]
5867. car insurance quote
07.02.18
21:01
auto insurance <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> auto insurance quote [url=https://autoinsurancequote.us.com]car insurance quote online[/url]
5866. Jamesbok
07.02.18
17:06
fast online payday loans <a href="https://fastpaydayloans.cricket">fast online payday loans</a> fast online payday loans [url=https://fastpaydayloans.cricket]easy fast payday loans[/url] direct lenders payday loans <a href="https://paydayloandirectlender.webcam">cash loan advance</a> payday loan direct lender [url=https://paydayloandirectlender.webcam]fast online payday loans[/url] cash loans <a href="https://quickloans.cricket">no credit check loan</a> quick loan [url=https://quickloans.cricket]quick loans[/url] lesbian sex show <a href="https://freechatrooms.bid">free porn chat</a> free chat rooms [url=https://freechatrooms.bid]webcam dildo[/url] payday loans online direct lender <a href="https://samedaypaydayloansonline.cricket">online payday loans direct lenders</a> online payday loans direct lenders [url=https://samedaypaydayloansonline.cricket]easy online payday loans[/url] paper writing <a href="https://essaywriting.stream">dissertation writing</a> essay writing [url=https://essaywriting.stream]essay writing[/url]
5865. insurance auto
05.02.18
19:28
cheap auto insurance in michigan <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheap auto insurance in florida</a> insurance online [url=https://cheapautoinsurance.us.org]extremely cheap auto insurance[/url]
5864. auto owners ins
05.02.18
05:26
cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">low cost car insurance</a> car insurances [url=https://cheapautoinsurance.us.org]nationwide auto insurance[/url]
5863. Pay Day Loan
03.02.18
14:40
personal loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">easy loans no credit check</a> money loans no credit check [url=https://loansnocreditcheck.us.com]personal loan no credit check[/url]
5862. Cash Advance
02.02.18
22:21
payday advances <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advance</a> payday advance [url=https://paydayadvance.us.com]payday advances[/url]
5861. Essay Help
02.02.18
08:20
paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.com]paper writing service[/url]
5860. Jamesbok
01.02.18
08:01
college essay writer <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay writer</a> college essay writer [url=https://collegeessaywriter.bid]college essay writer[/url] instant online payday loan <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">payday loan near me</a> instant online payday loan [url=https://instantonlinepaydayloan.cricket]advance cash payday loan[/url] buy essays <a href="https://buyessays.stream">mathematics assignment help</a> buy essays online [url=https://buyessays.stream]buy essays[/url] advance payday loans <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">best online payday loans</a> online payday loans [url=https://thebestonlinepaydayloans.trade]best online payday loans[/url]
5859. Speedy Cash
01.02.18
04:41
bad credit installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">loans no credit check instant approval</a> installment loans no credit check [url=https://installmentloans.us.com]installment loans[/url]
5858. Payday Express
31.01.18
17:16
cash now <a href="https://cashloans.us.com">cash now</a> loan status [url=https://cashloans.us.com]loan cash[/url]
5857. Jamesbok
30.01.18
14:06
free live sex chat <a href="https://freesexcamchat.cricket">free adult cam chat</a> live porn cams [url=https://freesexcamchat.cricket]free webcam sex chat[/url] online essay <a href="https://schoolpapers.trade">managerial accounting assignment help</a> solve my math [url=https://schoolpapers.trade]best essay writing websites[/url] assignment helper <a href="https://collegeessayprompts.trade">fastest way to write a research paper</a> homework help live chat [url=https://collegeessayprompts.trade]best assignment help website[/url] advance payday loans online <a href="https://advancepaydayloans.cricket">advance payday loans</a> direct lender payday loans [url=https://advancepaydayloans.cricket]advance payday loans online[/url] quick loan <a href="https://moneyloan.trade">payday loan</a> getting a loan [url=https://moneyloan.trade]quick loan[/url] cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.bid">online loans no credit check instant approval</a> online payday lenders [url=https://cashadvanceloan.bid]cash advance loan[/url] speedy cash payday loans online <a href="https://quickloans100approval.stream">direct lender payday loans</a> quick loans 100 approval [url=https://quickloans100approval.stream]payday loans direct lender[/url] payday advance loans <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">instant online payday loan</a> online payday loans [url=https://instantonlinepaydayloan.cricket]pay day lenders[/url]
5856. Jamesbok
30.01.18
13:43
payday loan near me <a href="https://quickloans.science">loans online</a> quick loans [url=https://quickloans.science]loans[/url] free webcam porn <a href="https://chatsex.bid">chat sex</a> sex chat [url=https://chatsex.bid]chat sex[/url] research essay <a href="https://essayprompts.cricket">essay prompts</a> essay prompts [url=https://essayprompts.cricket]primary homework help vikings[/url] cam sites <a href="https://camsites.cricket">cam sites</a> cam sites [url=https://camsites.cricket]webcam masturbation[/url] direct loans <a href="https://easypaydayloansonline.science">easy online payday loans</a> easy payday loans online [url=https://easypaydayloansonline.science]best payday loans online[/url] no credit check payday loan <a href="https://moneyloan.trade">money loan</a> paydayloans [url=https://moneyloan.trade]emergency loans no credit check[/url] faxless payday loan same day <a href="https://easyloans.webcam">payday loans online direct lender</a> easy loans [url=https://easyloans.webcam]easy fast payday loans[/url] college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">college essay prompts</a> argument essay [url=https://collegeessayprompts.trade]college essay prompts[/url] common application essay prompts <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">essay writer website</a> common application essay prompts [url=https://commonapplicationessayprompts.science]common application essay prompts[/url]
5855. insurance auto
30.01.18
09:44
cheap auto insurance quotes online <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheap auto insurance in california</a> aaa car insurance [url=https://cheapautoinsurance.us.org]cheap auto insurance quotes online[/url]
5854. cure auto insurance
29.01.18
20:42
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">lowest auto insurance rates</a> auto insurance quotes [url=https://autoinsurancequotes.us.org]low cost auto insurance quotes[/url]
5853. Jamesbok
29.01.18
20:33
money loan <a href="https://moneyloan.trade">loan</a> easy online payday loans [url=https://moneyloan.trade]money loan[/url] payday advance online <a href="https://cashadvancelenders.trade">cash advance lenders</a> payday advance online [url=https://cashadvancelenders.trade]payday loan lenders[/url] common application essay prompts <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">help for math homework</a> common application essay prompts [url=https://commonapplicationessayprompts.science]buy a essay[/url] check into cash <a href="https://bestpaydayloans.stream">direct lenders</a> best payday loans [url=https://bestpaydayloans.stream]best payday loans[/url] free chat rooms <a href="https://webcammasturbation.stream">webcam masturbation</a> webcam masturbation [url=https://webcammasturbation.stream]webcam masturbation[/url] paper writing <a href="https://bestessaywritingservice.science">best essay writing service</a> essay writing service [url=https://bestessaywritingservice.science]dissertation writing[/url] direct lender loans <a href="https://cashadvanceloan.bid">payday loans online no credit check</a> online loans direct lenders [url=https://cashadvanceloan.bid]easy payday loans[/url]
5852. Bad Credit
29.01.18
11:41
no fax payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">hassle free payday loans</a> no faxing payday loan [url=https://paydayloan.us.org]easy loans no credit check[/url]
5851. Payday Loans
29.01.18
10:41
direct payday loan lender <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">easy loans no credit check</a> easy loans no credit check [url=https://loansnocreditcheck.us.com]easy loans no credit check[/url]
5850. Online Payday Loans
28.01.18
21:39
bad credit payday loans direct lenders <a href="https://personalloansonline.us.org">loans in houston</a> unsecured personal loans [url=https://personalloansonline.us.org]personal loans online[/url]
5849. Assignment Notebooks
28.01.18
13:03
write a research paper <a href="https://researchessay.us.com">learning english essay writing</a> write a research paper [url=https://researchessay.us.com]buy research papers[/url]
5848. Assignments Help
28.01.18
04:30
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">writing service</a> literature review writing service [url=https://essaywritingservices.us.org]papers writing service[/url]
5847. Pay Day Loans
27.01.18
20:44
apply for a loan <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans bad credit</a> lendingtree personal loans [url=https://loansforbadcredit.us.org]loans for bad credit[/url]
5846. Jamesbok
27.01.18
09:17
online cash advance <a href="https://apaydayloan.bid">cash advance payday loan</a> same day loans [url=https://apaydayloan.bid]payday loan[/url] research essay <a href="https://researchessay.cricket">help on homework math</a> maths homework help online [url=https://researchessay.cricket]help write essay[/url] a payday loan <a href="https://paydayloandirectlender.webcam">online payday loan lender</a> online payday loan lender [url=https://paydayloandirectlender.webcam]payday loans online direct lender[/url] best payday loan <a href="https://bestpaydayloan.stream">best payday loan online</a> best payday loan online [url=https://bestpaydayloan.stream]pay day loans[/url] school papers <a href="https://schoolpapers.science">research essay</a> abortion research paper [url=https://schoolpapers.science]what website can help me with my math homework[/url] no credit loans guaranteed approval <a href="https://shorttermloansdirectlenders.webcam">online payday loans direct lenders</a> cash advance payday loan [url=https://shorttermloansdirectlenders.webcam]short term loans direct lenders[/url] small payday loans <a href="https://smallpaydayloans.cricket">payday loans on line</a> direct lenders payday loans [url=https://smallpaydayloans.cricket]pay day loan[/url]
5845. Direct Lender Loans
27.01.18
04:25
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">loan application online</a> loan application [url=https://onlineloan.us.com]loan lenders for bad credit[/url]
5844. Jamesbok
26.01.18
22:35
college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">college essays</a> argument essay [url=https://collegeessayprompts.trade]research papers for sale[/url] essay writing <a href="https://bestessaywritingservice.science">do my geometry homework</a> dissertation writing [url=https://bestessaywritingservice.science]best essay writing service[/url] college essays <a href="https://buyessays.stream">buy essays</a> buy research paper cheap [url=https://buyessays.stream]research paper header[/url] adult webcams <a href="https://adultcamsites.trade">free web cam sex</a> adult webcam sites [url=https://adultcamsites.trade]free adult web cam[/url] research papers <a href="https://schoolpapers.cricket">research papers</a> literature review online [url=https://schoolpapers.cricket]writing an introduction for a research paper[/url] cash loans <a href="https://easyloans.webcam">cash loans</a> payday loan companies [url=https://easyloans.webcam]loans online[/url] payday advance loans <a href="https://cashadvancelenders.trade">direct payday loans</a> pay day lenders [url=https://cashadvancelenders.trade]pay day lenders[/url]
5843. Janebok
26.01.18
16:50
payday loans sacramento <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans</a> personal loans [url=https://personalloans.us.org]loans personal[/url]
5842. Janebok
26.01.18
07:00
hard money loans <a href="https://loansonline.us.com">payday 2 xbox one</a> online loan [url=https://loansonline.us.com]get loan online[/url]
5841. Jamesbok
26.01.18
06:39
cash advance loan <a href="https://cashadvancelenders.trade">payday loan lenders</a> cash advance lenders [url=https://cashadvancelenders.trade]direct lenders of loans[/url] bad credit payday loans <a href="https://paydaybadcreditloan.bid">loans</a> payday bad credit loan [url=https://paydaybadcreditloan.bid]payday bad credit loan[/url] school papers <a href="https://schoolpapers.trade">can you help me with my math homework</a> college essay help [url=https://schoolpapers.trade]school papers[/url] buy an essay <a href="https://illustrationessay.trade">illustration essay</a> write research paper for me [url=https://illustrationessay.trade]essay help[/url] common application essay prompts <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> math help homework [url=https://commonapplicationessayprompts.science]common application essay prompts[/url]
5840. Payday
25.01.18
22:55
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> loans with no credit check [url=https://loansnocreditcheck.us.com]loans with no credit check[/url]
5839. Money Loan
25.01.18
21:51
loan service <a href="https://onlineloan.us.com">direct lender payday loans no teletrack</a> debt relief [url=https://onlineloan.us.com]online loan[/url]
5838. Loan
25.01.18
00:16
online loan application <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> bank loans personal [url=https://onlineloan.us.com]small loans australia[/url]
5837. Payday
24.01.18
09:30
need cash now <a href="https://cashloans.us.com">loans for people with poor credit</a> advance money [url=https://cashloans.us.com]cash loans no credit check[/url]
5836. Paper Writer
23.01.18
19:49
write my custom paper <a href="https://writemypaper.us.com">write my paper</a> write my paper for me [url=https://writemypaper.us.com]help me write my paper[/url]
5835. Payday
23.01.18
18:06
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans online</a> no credit check payday loans [url=https://paydayloansonline.us.org]cash today[/url]
5834. Online Loans
23.01.18
12:18
no credit check payday loans instant approval <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit check</a> instant personal loans [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
5833. Payday Loan Online
22.01.18
10:16
person to person loans <a href="https://loansforbadcredit.us.org">direct lender</a> loans for bad credit [url=https://loansforbadcredit.us.org]small loans for bad credit[/url]
5832. Loans For Bad Credit
22.01.18
08:14
online payday advance <a href="https://cashadvanceloan.us.com">loans no credit check lenders</a> cash advance loan [url=https://cashadvanceloan.us.com]advance loan[/url]
5831. Payday Loans
21.01.18
13:32
payday loans online no credit check <a href="https://paydayloansonline.us.org">online payday loans no credit check</a> online payday loans no credit check [url=https://paydayloansonline.us.org]payday loans online[/url]
5830. Buy Essay Cheap
19.01.18
04:59
writing an argumentative essay <a href="https://essaywriting.us.com">essay writing</a> essay writing [url=https://essaywriting.us.com]essay writing[/url]
5829. Jamesbok
19.01.18
02:49
college essay prompts <a href="https://collegeessayprompts.trade">college essay prompts</a> college essay prompts [url=https://collegeessayprompts.trade]college essay help[/url] quick loans <a href="https://quickloans.trade">cash loans</a> paydayloan [url=https://quickloans.trade]payday loans online no credit check[/url] quick loans 100 approval <a href="https://quickloans100approval.stream">advance payday loans online</a> online payday loans [url=https://quickloans100approval.stream]easy online payday loans[/url] payday loans no credit check <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">direct lender</a> payday loans for bad credit [url=https://paydayloansnocreditcheck.webcam]payday loans for bad credit[/url] online loans direct lenders <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">online loans direct lenders</a> easy payday loans [url=https://onlineloansdirectlenders.stream]online loans direct lenders[/url]
5828. Photo Assignment
18.01.18
17:48
i need someone to write my paper <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> essay paper writing service [url=https://paperwritingservice.us.com]paper writing service[/url]
5827. Payday Loans Online
18.01.18
17:41
cash advance loans <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loan</a> cash loans online [url=https://cashadvanceloan.us.com]express cash advance[/url]
5826. Loan Cash
18.01.18
08:41
payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">cash advance direct lenders</a> payday loan [url=https://paydayloan.us.org]payday loan no fax[/url]
5825. Payday Loan Online
17.01.18
22:58
bad credit personal loans <a href="https://personalloans.us.org">online quick loans</a> personal loans [url=https://personalloans.us.org]cash loan lenders[/url]
5824. Fastest Payday Loan
17.01.18
19:18
online loan application <a href="https://onlineloan.us.com">loan service</a> online loan [url=https://onlineloan.us.com]online loan[/url]
5823. Homework Center
17.01.18
09:44
help with literature review <a href="https://collegeessays.us.com">buy college essays</a> college essays [url=https://collegeessays.us.com]buy college essays[/url]
5822. A Payday Loan
17.01.18
05:43
loans online <a href="https://loansonline.us.com">western union loan</a> california payday loans [url=https://loansonline.us.com]quick and easy loan[/url]
5821. Essay Online
16.01.18
23:47
essay writing <a href="https://argumentativeessay.us.com">essay checker online</a> argumentative essay [url=https://argumentativeessay.us.com]argumentative essay[/url]
5820. Jamesbok
15.01.18
15:03
online payday loan lender <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">online payday loans instant approval</a> internet payday loans [url=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan]online payday loan instant approval[/url] direct online lenders <a href="https://fastestpaydayloan.bid">payday loan</a> direct lender loans [url=https://fastestpaydayloan.bid]instant loans online[/url] free webcam porn <a href="https://freewebcamporn.bid">free webcam porn</a> live porn cams [url=https://freewebcamporn.bid]online sluts[/url] online payday loan application <a href="https://onlinepaydayloanapplication.science">online payday loan application</a> easy online payday loans [url=https://onlinepaydayloanapplication.science]same day loans[/url] sex chat <a href="https://sexchat.cricket">sex chat free</a> sex chat [url=https://sexchat.cricket]sex chat room[/url] online payday loan application <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">online payday loan lender</a> best payday loan online [url=https://onlinepaydayloanlender.loan]cash advance loan[/url]
5819. Jamesbok
15.01.18
00:14
research paper proposal <a href="https://researchpaperproposal.trade">research paper proposal</a> paper writing service [url=https://researchpaperproposal.trade]research paper[/url] management homework help <a href="https://bestessaywritingservice.science">best college application essays</a> best essay writing service [url=https://bestessaywritingservice.science]best essay writing service[/url] hot webcam girls <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> webcam porn sites [url=https://chatsex.trade]chat sex[/url]
5818. Cash Advance
14.01.18
17:26
payday loans no credit check <a href="https://paydayloansonline.us.org">online payday loans no credit check</a> payday loans no credit check [url=https://paydayloansonline.us.org]online payday loans no credit check[/url]
5817. Jamesbok
14.01.18
07:49
easy cash payday loan <a href="https://easyonlinepaydayloans.bid">easy online payday loans</a> easy online payday loans [url=https://easyonlinepaydayloans.bid]bad credit payday loans[/url] payday loan direct lender <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">online loans direct lenders</a> online loans direct lenders [url=https://onlineloansdirectlenders.stream]direct online lenders[/url] research writing <a href="https://researchwriting.stream">research report</a> research essay [url=https://researchwriting.stream]literature review help writing[/url] writing a college essay <a href="https://essayprompts.cricket">research essay</a> homework help history [url=https://essayprompts.cricket]help me with homework[/url] best payday loans <a href="https://smallpaydayloans.bid">small payday loans</a> payday loan near me [url=https://smallpaydayloans.bid]small payday loans[/url]
5816. Loan Cash
12.01.18
17:48
a payday loan <a href="https://payday.us.com">a payday loan</a> payday loan online [url=https://payday.us.com]payday loans[/url]
5815. Dog Ate Homework
12.01.18
02:41
thesis paper <a href="https://collegeessays.us.com">dissertations help</a> college essays [url=https://collegeessays.us.com]writing of research paper[/url]
5814. low car insurance
10.01.18
20:56
cheapest car insurance quotes comparison <a href="https://comparecarinsurance.us.com">car insurance quotes comparison</a> compare car insurance [url=https://comparecarinsurance.us.com]cheapest auto insurance quotes comparison[/url]
5813. Online Loans
08.01.18
04:51
same day payday loans no credit check <a href="https://loan.us.org">advance cash payday loan</a> payday lenders direct [url=https://loan.us.org]cash loan[/url]
5812. Homework Charts
06.01.18
11:44
help with accounting homework <a href="https://researchpaper.us.com">research report</a> research paper [url=https://researchpaper.us.com]research papers[/url]
5811. Charlesbed
04.01.18
13:51
wh0cd538911 [url=http://eloconointmentforsale.shop/]elocon ointment 0.1[/url]
5810. AaronPebra
04.01.18
13:51
wh0cd2956891 [url=http://propecia.fun/]propecia[/url] [url=http://augmentingeneric.shop/]augmentin generic[/url]
5809. AlfredGreld
04.01.18
13:17
wh0cd2473295 [url=http://vardenafilonline.store/]vardenafil online[/url] [url=http://albuterolnebulizer.shop/]albuterol[/url]
5808. AaronPebra
04.01.18
12:43
wh0cd55315 [url=http://cymbalta.fun/]cymbalta[/url]
5807. AaronPebra
04.01.18
12:26
wh0cd1989699 [url=http://propecia.services/]buy propecia cheap[/url] [url=http://advaironline.store/]advair online[/url] [url=http://zithromaxzpak.store/]zithromax[/url] [url=http://trazodone.fun/]trazodone[/url] [url=http://desyrel.shop/]buy desyrel[/url]
5806. BennyChold
04.01.18
12:18
wh0cd2473295 [url=http://lipitor.fun/]lipitor[/url] [url=http://tadacip.services/]tadacip[/url] [url=http://tretinoin.fun/]tretinoin cream[/url]
5805. KennethNip
04.01.18
12:12
wh0cd55315 [url=http://tretinoincream01.store/]tretinoin cream[/url] [url=http://levaquin.services/]cost of levaquin[/url] [url=http://phenergan.fun/]phenergan gel[/url] [url=http://fluoxetineonline.store/]fluoxetine[/url] [url=http://metformin.services/]metformin 1000 mg[/url]
5804. Michaeldeast
04.01.18
12:10
wh0cd1022507 [url=http://buytorsemide.us.org/]torsemide 5 mg[/url] [url=http://cleocingel.us.org/]cleocin over the counter[/url] [url=http://tadalis.us.org/]Tadalis[/url] [url=http://singulairgeneric.us.org/]singulair[/url] [url=http://buystrattera.us.com/]generic strattera[/url] [url=http://buytadalis.us.com/]tadalis[/url] [url=http://buyzetia.us.com/]zetia cost[/url] [url=http://buyserpina.us.com/]serpina without prescription[/url] [url=http://buycleocin.us.org/]cleocin[/url] [url=http://buybuspar.us.com/]buspirone pill[/url]
5803. Michaeldeast
04.01.18
11:55
wh0cd1022507 [url=http://buyzithromax.us.com/]zithromax 250mg[/url] [url=http://buysingulair.us.org/]singulair[/url] [url=http://buytorsemide.us.org/]torsemide 10 mg[/url] [url=http://tetracycline365.us.com/]Order Tetracycline Online Without Prescription[/url] [url=http://buymotrin.us.com/]motrin[/url] [url=http://buyadvair.us.com/]advair 250[/url] [url=http://cleocingel.us.com/]cleocin[/url] [url=http://singulairgeneric.us.org/]singulair[/url] [url=http://tetracycline2017.us.org/]tetracycline hydrochloride[/url] [url=http://buybuspar.us.com/]Buspar[/url] [url=http://buyalli.us.com/]alli orlistat capsules[/url] [url=http://cleocingel.us.org/]Cleocin Hcl[/url] [url=http://buycelexa.us.com/]celexa[/url] [url=http://crestorgeneric.us.com/]lipitor crestor[/url]
5802. StewartJouff
04.01.18
10:55
wh0cd538911 [url=http://buycelebrex.us.com/]celebrex without prescription[/url] [url=http://tadalis.us.org/]buy tadalis sx[/url] [url=http://buysildenafil.us.com/]learn more here[/url] [url=http://singulairgeneric.us.org/]singulair[/url] [url=http://buycitalopram.us.com/]citalopram[/url]
5801. AlfredGreld
04.01.18
10:33
wh0cd55315 [url=http://cafergot.services/]buy cafergot online[/url] [url=http://diflucanoverthecounter.store/]diflucan[/url]
5800. KennethNip
04.01.18
10:26
wh0cd1989699 [url=http://celebrex.fun/]celebrex[/url] [url=http://viagracost.store/]generic viagra mastercard[/url] [url=http://generictriamterene.store/]triamterene blood pressure[/url]
5799. Charlesbed
04.01.18
10:07
wh0cd1506103 [url=http://prednisone5mg.store/]prednisone 5mg[/url] [url=http://erythromycin.services/]erythromycin[/url] [url=http://albuterolipratropium.shop/]albuterol[/url] [url=http://cymbaltaonline.store/]cost of cymbalta 60 mg[/url] [url=http://amoxil.services/]amoxil[/url] [url=http://genericforcymbalta.store/]cymbalta[/url]
5798. Brettges
04.01.18
10:00
wh0cd2473295 [url=http://buymotrin.us.com/]motrin[/url] [url=http://buyadvair.us.com/]advair[/url] [url=http://cleocingel.us.com/]cleocin hcl 300 mg[/url] [url=http://singulairgeneric.us.org/]singulair 5mg chewable tablets[/url]
5797. BennyChold
04.01.18
09:18
wh0cd2956891 [url=http://amoxil.fun/]amoxil[/url] [url=http://vasotec.fun/]view site[/url] [url=http://lotrisone.fun/]buy lotrisone[/url] [url=http://indocinonline.shop/]indocin 50 mg[/url]
5796. Brettges
04.01.18
08:48
wh0cd1506103 [url=http://buyadvair.us.com/]found it[/url]
5795. AaronPebra
04.01.18
08:43
wh0cd2473295 [url=http://prednisone.fun/]presnidone without a prescription[/url] [url=http://lasixwaterpill.store/]lasix[/url]
5794. AaronPebra
04.01.18
08:35
wh0cd2956891 [url=http://biaxin.fun/]biaxin for strep[/url] [url=http://metformin.fun/]metformin[/url] [url=http://viagraprice.fun/]viagra over counter[/url] [url=http://azithromycin.services/]azithromycin z-pack[/url] [url=http://diclofenac50mg.shop/]diclofenac[/url]
5793. Charlesbed
04.01.18
08:00
wh0cd55315 [url=http://canadianpharmacycialis.store/]resources[/url] [url=http://ampicillinsulbactam.shop/]ampicillin[/url] [url=http://buycialis.fun/]buy cialis[/url] [url=http://diflucanoverthecounter.store/]diflucan[/url] [url=http://erythromycin500mg.shop/]erythromycin 500 mg[/url]
5792. Michaeldeast
04.01.18
06:43
wh0cd538911 [url=http://buyzetia.us.com/]zetia generic[/url] [url=http://alli.us.org/]ALLI DIET PILLS[/url] [url=http://buytadalissx.us.org/]tadalis sx without prescription[/url] [url=http://tetracycline2017.us.org/]Tetracycline[/url] [url=http://buytadalis.us.org/]tadalis sx online[/url]
5791. KennethNip
04.01.18
06:43
wh0cd2956891 [url=http://trazodone.fun/]trazodone[/url] [url=http://celebrex.fun/]celebrex[/url] [url=http://prednisolone.services/]prednisolone[/url]
5790. AaronPebra
04.01.18
06:26
wh0cd2956891 [url=http://flagyl.services/]flagyl 500 mg[/url] [url=http://antabuse.fun/]antabuse[/url] [url=http://clindamycin150mg.store/]clindamycin 150mg[/url] [url=http://acyclovir.fun/]acyclovir[/url]
5789. AaronPebra
04.01.18
06:07
wh0cd1506103 [url=http://ataraxonline.shop/]atarax[/url]
5788. AlfredGreld
04.01.18
05:26
wh0cd2956891 [url=http://tadalafil20mg.store/]tadalafil[/url] [url=http://levitracost.shop/]levitra[/url]
5787. AlfredGreld
04.01.18
04:31
wh0cd1989699 [url=http://zyban.fun/]zyban[/url] [url=http://eloconointment.shop/]elocon ointment 0.1[/url] [url=http://femaleviagra.store/]viagra pills for women[/url]
5786. AaronPebra
04.01.18
04:22
wh0cd1989699 [url=http://albendazole.fun/]generic albendazole[/url]
5785. Charlesbed
04.01.18
03:40
wh0cd538911 [url=http://diclofenac50mg.shop/]diclofenac 50 mg[/url] [url=http://neurontin.fun/]neurontin[/url] [url=http://propranololonline.store/]propranolol[/url] [url=http://albendazole.services/]albendazole[/url] [url=http://vermox.fun/]vermox[/url] [url=http://toradolprice.shop/]toradol pill[/url] [url=http://amitriptylineonline.shop/]amitriptylin online[/url] [url=http://cialiscost.services/]low price cialis[/url] [url=http://silagra.fun/]silagra[/url] [url=http://tretinoinonline.store/]tretinoin cream 0.1 buy online[/url] [url=http://bupropionsr150mg.shop/]bupropion sr 150 mg[/url] [url=http://nexiummedication.shop/]nexium[/url] [url=http://sildenafilcitrate.fun/]sildenafil citrate[/url] [url=http://tadalis.fun/]tadalis sx[/url] [url=http://amitriptyline25mg.shop/]elavil generic[/url]
5784. StewartJouff
04.01.18
03:31
wh0cd55315 [url=http://serpina.us.org/]Serpina[/url] [url=http://buyvpxl.us.org/]VPXL[/url] [url=http://tadalis.us.org/]tadalis[/url] [url=http://buycelebrex.us.com/]Celebrex Over The Counter[/url]
5783. Brettges
04.01.18
03:30
wh0cd1989699 [url=http://buytorsemide.us.org/]generic torsemide[/url]
5782. Charlesbed
04.01.18
02:35
wh0cd2956891 [url=http://wheretobuyviagra.shop/]where to buy viagra[/url]
5781. AaronPebra
04.01.18
02:32
wh0cd2473295 [url=http://levitrageneric.store/]levitra[/url] [url=http://zofran.fun/]zofran[/url] [url=http://euraxwithoutprescription.store/]eurax without prescription[/url] [url=http://flagyl500mg.shop/]flagyl[/url] [url=http://erythromycin.services/]erythromycin[/url]
5780. BennyChold
04.01.18
02:01
wh0cd2473295 [url=http://toradolonline.store/]toradol online[/url] [url=http://phenergan.fun/]phenergan[/url]
5779. KennethNip
04.01.18
01:57
wh0cd2473295 [url=http://acyclovir.uno/]acyclovir[/url] [url=http://advaironline.store/]advair[/url] [url=http://augmentin.fun/]augmentin[/url] [url=http://zithromaxonline.store/]zithromax[/url] [url=http://anafranilfordepression.shop/]anafranil for depression[/url]
5778. KennethNip
04.01.18
01:45
wh0cd1506103 [url=http://celebrex.fun/]celebrex[/url]
5777. Brettges
04.01.18
01:40
wh0cd1022507 [url=http://buymotrin.us.org/]motrin cost[/url] [url=http://buyvpxl.us.org/]vpxl online[/url] [url=http://buyserpina.us.org/]serpina without prescription[/url] [url=http://buytorsemide.us.com/]torsemide potassium[/url]
5776. BillyKeype
04.01.18
01:01
wh0cd1989699 [url=http://buymotrin.us.com/]Motrin[/url] [url=http://buyserpina.us.org/]serpina no prescription[/url] [url=http://cleocingel.us.org/]cleocin hcl[/url] [url=http://buytorsemide.us.com/]torsemide[/url]
5775. Charlesbed
04.01.18
00:55
wh0cd1989699 [url=http://elocongeneric.shop/]elocon ointment for sale[/url] [url=http://wellbutrin.fun/]wellbutrin sr 150 mg[/url] [url=http://clindamycin300mg.store/]extra resources[/url] [url=http://proscaronline.shop/]proscar online[/url] [url=http://metforminhcl.shop/]metformin hcl[/url] [url=http://bupropionsr150mg.shop/]bupropion online[/url] [url=http://drugbentyl.store/]generic for bentyl[/url] [url=http://strattera.services/]strattera[/url] [url=http://avalide.fun/]avalide[/url] [url=http://diflucan.fun/]diflucan[/url] [url=http://robaxin.services/]buy robaxin online[/url] [url=http://augmentingeneric.shop/]buy augmentin online[/url] [url=http://tadalafil.services/]tadalafil[/url]
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1014