Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиСъстезания по ИТ / Указание за провеждане на национално състезание - 2010 г.

Указание за провеждане на национално състезание - 2010 г.
24.11.09 13:23

Автор:Ивайло Иванов

 Указание
за провеждане на 
Национално състезание 
по информационни технологии

за деца от 1-ви до 4-ти клас

http://www.it-kids.eu
 
Състезанието по ИТ за деца от 1-ви до 4-ти клас се провежда съгласно регламент, публикуван на уеб портала на състезанието http://www.it-kids.eu. Настоящето Указание е предназначено за учителите, които ще се ангажират с неговата подготовка на ниво училище. В него са даде инструкции за всеки един от етапите на провеждане на състезанието. За допълнителни въпроси може да изпратите електронно писмо на Ивайло Иванов iivanov@fmi.uni-sofia.bg.
Състезанието се провежда в няколко етапа.
Първи етап
Това е подготвителен етап, в който училищата взимат решение дали техни възпитаници ще участват в състезанието и кои учители ще бъдат координатори за училището. Координаторите ще имат задължението да проверяват регистрациите на учениците и при необходимост да внасят корекции в тях (Възможни грешки са изписани имена на латиница или непълни, невярно посочен клас, регистриране на фиктивен ученик за проба и други). За всяко училище се допускат до четирима координатори, като е възможно координаторът да бъде и само един учител.
Участието в състезанието за учебната 2009/2010 е срещу училищна такса в размер на 80,00 лева без ДДС (96,00 лева с ДДС). Тази такса се заплаща от училището или училищното настоятелство по банков път на организаторите на състезанието ДЗЗД „Обучение”:
ОББ АД – клон Русе,
IBAN: BG97 UBBS 8002 1053 965 010,
BIC: UBBSBGSF,
титуляр: ДЗЗД Обучение,
основание: такса състезание.
След превеждането на таксата се попълва формуляр в портала на състезанието с данните на училището до 26 февруари 2010. Без предварителното попълване на този формуляр няма да е възможно учениците от училището да се регистрират за участие в състезанието, както и да се издаде фактура за направения превод. Желателно е преводите и попълването на формуляра да се направят преди 1 март 2010, за да няма разочаровани деца при опит за регистрация, като открият, че името на тяхното училище липсва в списъка с имена на училища.
Втори етап
Това е етапът, в който учениците се регистрират за участие в състезанието. Той се провежда от 4 до 21 март 2010. Регистрацията става на портала на състезанието, като се избери връзката Регистрация (ученици). Регистрацията преминава през няколко основни стъпки:
-          избор на област, в която е училището
-          избор на град от областта, където се намира училището
-          избор на училище от списък (този списък съдържа имената на училищата, които са заплатили таксата правоучастие и са попълнили формуляра на първия етап)
-          избор на клас от списък (първи, втори, трети, четвърти)
-          полета за попълване на трите имена на ученика
След преминаването на всички стъпки системата генерира уникален номер, с който ученикът участва в състезанието. С този номер той може да влиза в портала на състезанието и да проверява текущите съобщения, а в самия ден на състезанието той ще получи достъп до задачите.
Учениците от училища, които нямат платена такса за участие, могат да се регистрират индивидуално за участие в състезанието като изпратят SMS на мобилен номер, който ще бъде публикуван на сайта преди 1 март 2010 година. Цената на SMS-а е 2,40 лева с ДДС. След изпращане на SMS-а те ще получат номер, с който могат да влязат в портала и да попълнят своите данни. В деня на състезанието те участват с получения номер. За да гласуват трябва да изпратят нов SMS на стойност 2,40 лева, с който ще им се разреши да участват в гласуването. До 1 март 2010 на сайта на състезанието ще бъде публикувани отделни указания за индивидуалното участие.
На този етап, освен регистрацията на учениците, трябва да се направи инсталация и на допълненията, които са необходими за провеждане на състезанието. Това са два plug-in-а, които се инсталират на работните места, където ще се състезават учениците. Единият е за задачата, по която ще работят, а вторият – за изпращането на решението към сървъра. И двете допълнения са нови за състезанието през учебната 2009/2010 година, така че е необходимо те да бъдат инсталирани навсякъде. Важно е да се обърне внимание на учениците, които ще работят вкъщи, че е необходимо да си инсталират тези допълнения. Достъпът до допълненията става през частта Условия. Инсталацията на допълненията може да бъде направена и след този етап, но задължително преди следващия.
В този етап се определят и учителите-модератори за съответната област. Това са учители, които ще има задачата да координират на ниво област провеждането на състезанието, както и да подпомагат своите колеги при възникнали въпроси и проблеми. Те трябва да бъдат задължително координатори за дадено училище. Заявката за модератори става по електронна поща до Ивайло Иванов.
Трети етап
На този етап се прави проверка за коректност на данните на учениците. Той се провежда от 22 до 25 март 2010, като учителите-координатори правят справка за регистрацията на учениците и при необходимост нанасят корекции. Тези корекции могат да бъдат редакторски, както и да позволяват изтриването на даден ученик. На този етап няма възможност за регистрация на нови ученици.
Учителят-координатор влиза в портала на състезанието с потребителско име (електронния адрес) и паролата, която получава на електронния си адрес при регистрирането на училището на Първия етап.
Четвърти етап
Това е самото състезание. То се провежда на 27 март 2010 (събота) по следния часови график:
09:00 – 10:30 – 1 клас                     14:00 – 15:30 – 3 клас
11:00 – 12:30 – 2 клас                     16:00 – 17:30 – 4 клас
В посочения интервал ще бъдат публикувани задачите на съответните групи. Учениците ще имат достъп до тях като въведат своя номер. След влизане в системата, те ще трябва да попълнят в две полета една и съща парола, която ще им даде право да участват в гласуването на следващия етап. Тази парола ще може да бъде видима от учителите-координатори и при необходимост променена, ако детето я забрави.
След задаването на парола за гласуване се зарежда задачата за изпълнение. За всяка отделна група тя ще бъде различна. Желателно е работата по нея да приключи 10 минути преди края на времето за съответната състезателна група. След като детето е приключило работата по задачата, то трябва да избери два бутона: първият за запазване на картинката (този бутон изпраща във времената памет на компютъра това, което е създало на екрана), вторият за изпращане на картинката на сървъра (този бутон запазва съдържанието на паметта във файл локално на компютъра върху работния плот и го изпраща на сървъра). След избор на втория бутон на екрана ще се зареди картинката, която детето е изпратило на сървъра. То трябва да потвърди с бутон, че това е неговата картинка или да се върне към задачата, за да направи нова, ако не е доволно от резултата. По този начин искаме да минимизираме вероятността за загуба на картинки при изпращането им на сървъра. Ако след публикуването на всички картинки на 29 март 2010 година не се вижда в галериите дадена картинка, то тя трябва да бъде изпратена по електронната поща до obuchenie@mail.bg, за да бъде включена преди самото гласуване. Това трябва да стане до 5 април 2010 г.
Пети етап
Това е етапа за гласуване. Той се провежда от 7 до 16 април 2010. Всеки ученик, участвал в деня на състезанието, има право да гласува за 10 картинки от неговата състезателна група. Учениците, които участват индивидуално, трябва да изпратят SMS с номера си, за да получат достъп до гласуването.
По време на гласуването учениците могат да променят своя вот. За да гласува детето е необходимо след влизане в системата с потребителския номер,  да се въведе паролата, която в деня на състезанието е създадена. Ученикът няма да може да гласува, ако не въведе паролата си. При забравени пароли учениците трябва да се обръщат към учителите-координатори, които имат достъп до паролите на учениците от тяхното училище.
По този начин се определят първенците за наградите на участниците.
Отделно ще има друго класиране на жури от учителите, които ще бъдат избрани от учителите-координатори, регистрирани на портала. Журито ще се състои от 10 учителя, като всеки ще има право да гласува за 10 картинки във всяка категория.
Шести етап
Това е етапът на обявяване на победителите и награждаването. На 19 април 2010 в сайта на състезанието ще бъдат обявени първенците за наградите на участниците и наградите на журито. Учителите-координатори трябва да изпратят по електронната поща до obuchenie@mail.bg данни за изпращане на съответните награди. Наградите за състезанието през 2009/2010 година във всяка една състезателна група ще бъдат обявени допълнително.
Всички деца участници ще могат да разпечатат Свидетелства за участие в състезанието чрез неговия сайт, а първенците съответните Грамоти.
Наградите трябва да бъдат връчени до 30 април 2010 година в съответните училища.
При връчването на наградите трябва да се осигури заснемането с цифров фотоапарат и изпращане на снимките на obuchenie@mail.bg за публикуване в сайта на състезанието. Срокът за това е 5 май 2010. Резултатите от състезанието ще бъдат показани в рамките на 6-тата национална работна среща „Информационни и комуникационни технологии в българското училище”, която ще се проведе от 7 до 9 май 2010 година.
 
Успех на всички!
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0572