Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Обучението по информационни технологии в област Сливен

 
Рейтинг: 3.00
(2262)
Начало
Списък
Фото Галерия
Детски софтуер
За децата
Учебни помагала
Състезания по ИТ
Полезни линкове
Методика
Безопасен интернет
Речник
Новини
Тестове
Компютърни уроци
Хардуер
Нормативни актове
Ресурсна банка
Консултанти по ИТ
Анкета
Форум
Лични файлове
Презентации
Видео проекти
Изпрати SMS
За контактиМетодика / Методически насоки за използването на ИКТ в обучението по физика

Методически насоки за използването на ИКТ в обучението по физика
20.11.07 20:30

 

Някои възможности за използване на ИКТ в обучението по физика и астрономия
• Като графичен и текстови редактор за оформяне на резултати от поставени задачи, дидактически материали, презентация и реферати
• Като ТСО в урочната дейност
• За моделиране на физични процеси и явления
• За провеждане на лабораторен и демонстрационен експеримент
• За диагностика и контрол на знанията
• За самостоятелна подготовка на учениците.
 

Някои недостатъци в използването на ИКТ
• Вредно влияние върху здравето;
• Отчуждаване на учениците от работа с книги и други информационни източници;
• Намаляване ролята на реалния демонстрационен и лабораторен експеримент;
• Възникване  на  психологични проблеми.
 

Примерни указания за организиране на различните типове уроци по физика и астрономия с използване на ИКТ

Урок за нови знания
• Предварително запознаване с възможностите на компютърните програми;
• Предварителна подготовка на плана за работа с компютърния модел (цели, задачи, обяснения);
• Организация на самостоятелната работа на учениците. Изготвяне на въпроси и задачи за работа с модела (индивидуален работен лист или на дъската);
• Задачите могат да бъдат групирани по следния начин:
• Опознавателни (свързани с възможностите на компютърната програма);
• Изследователски със задаване на конкретни стойности на параметрите;
• Творчески (учениците сами съставят задачи и ги решават).

Урок за решаване на задачи
 Препоръки за използване ИКТ при решаване на количествени задачи
• Представяне на решена задача (анимиране, обяснения и др.);
• За изчисления;
• При неизучено учебно съдържание по математика;
• При висока степен на сложност.
• За обработка на база данни от експеримент;
• За представяне на графики, схеми и диаграми;
• В зависимост от възможностите на учениците да се предлагат задачи, при които компютъра да се използва като моделиращо средство.

Забележка: Самостоятелното решаване на задачи от учениците да става върху хартиен носител.

Лабораторен урок
• Компютърът осигурява отлична възможност да се използва:
  - За извършването на прецизни измервания при реализиране на лабораторните експерименти;
  - за автоматизиране на училищния демонстрационнен и лабораторен експеримент;
  - за пресмятане на данните и оформяне на експерименталните резултати;

• Учителят предварително подготвя индивидуални дидактически материали, които да съдържат описание на поставените експериментални задачи. За отговор на е въпроси и задачи учениците сами правят необходимите компютърни експерименти и проверяват своите отговори.

За контрол на знанията
• ИКТ осигурява възможност за качествена тестова проверка (висока обективност на оценяване, включване на разнообразни задачи, бързина на проверката);
• ИКТ осигурява възможност за самоконтрол

Семинарни уроци с информация от Интернет
Учителят:
• Формулира темите за самостоятелна подготовка;
• Определя работните групи;
• Издирва и проверява сайтовете по отношение на научност, достъпност и актуалност;
• Консултира работните групи по отношение на:
  - Работа със сайта;
  - Обработка на събраната информация;
  - Подготовка на презентацията
• Оценява извършената работа

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0825